Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

 

Teremtő Istenünk, Mennyei Atyánk!

 

Imádkozunk Pannonhalmáért:

Imádkozunk városunk lakóiért,

minden egyes itt élő, itt munkálkodó emberért.

 

Hálát adunk neked, hogy hűséged nem hagyott el bennünket.

Hálát adunk a tiszta vízért, levegőért,

a bennünket körülvevő természet szépségeiért.

Hálát adunk a mindennapi kenyérért,

egymás szeretetéért, és szeretteinkért.

 

Köszönjük otthonainkat, az elfogadó közösséget.

Köszönjük, hogy neved nem veszett ki közülünk,

Köszönjük, hogy szereteted nap mint nap hívogat, bíztat.

 

Kérjük, Te tedd olyanná ezt a települést, ahol

megélhetést, örömöt, biztonságot, és békességet

találhat minden ember.

 

Imádkozunk a város vezetőiért:

Kérjük, Te tedd eredményessé szolgálatukat.

Add, hogy döntéseiket az egyénért,

és a közösségért való felelős szeretet hassa át.

Kérjük, Te tisztíts meg minden emberi szándékot.

 

Imádkozunk, hogy úgy élhessünk egymás mellett,

hogy egymás számára áldássá lehessünk.

Kérjük, hogy tetteinkben a szolgálat és a szeretet

fontosabb legyen, mint az önérvényesítés.

 

Add, hogy mindannyiunk kamatoztatni tudja

képességeit maga, és embertársai javára.

 

Add, hogy nekünk adott értékeket felfedezhessük

egymásban, és segítsünk, hogy azok

mindannyiunk számára valóságos kinccsé

formálódjanak.  

 

Add, hogy ne vessük meg az elesettet, a

lecsúszottat és az idegent, de adj lehetőséget,

akaratot, segítő kezet, hogy az elveszett élete újra áldássá lehessen.

Taníts meg bennünket egymásért,

és egymással együtt munkálkodni.

 

Add, hogy újra méltó módon művelhessük meg földjeinket.

Áldd meg a föld termését és kezeink munkáját,

hogy minden szükségessel elláthassuk a  közösségünket.

 

Erősítsd meg a házasságokat és a családokat.

Tedd az anyaméh gyümölcsét jutalommá,

Adj hitet és bátorságot a szülőknek,

hogy testvérei születhessenek gyermekeinknek.

 

Tégy képessé, hogy beteg, idős, magatehetetlen

társainknak emberséges bánásmódot nyújthassunk.

Add, hogy a bajba jutott családoknak segítségére siethessünk.

 

Add meg, hogy minden ember megismerhesse

a közöttünk élő Krisztust.

Ahogyan Ő szeret, mikor más nem,

segít, ahol más tehetetlen,

életet ad, megtart minden veszélyben.

 

Imádkozzunk az Egyház egységéért.

Vigy minket Krisztus közösségébe, adj megtérést,

Lelked ajándékát,

hogy életünkkel együtt újjászülethessenek

reménységeink.

Mert mi kezedbe helyezzük sorsunkat

most és mindörökké

ÁMEN