Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

 Egyházközségi önkéntes hozzájárulás

 

Templomunk, a Boldogasszony Ház, a Plébánia időszakonkénti felújításához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges költségek fedezésére elengedhetetlenül szükséges a hívek anyagi támogatása.

Ezért kérjük híveinket az egyházközségi hozzájárulás fizetésére, melynek Asztrik főapát úr által meghatározott összege:

 

Állandó jövedelemmel rendelkező felnőtt esetén  4000 Ft/év

Minden más felnőtt (gyes. nyugdíjas, stb.) esetén 2000 Ft/év.

 

Stóladíj

 

A szentségek Isten ingyenes ajándékai. A stóladíj nem a szentségek ára, hanem a szentmisében, szentségek, szentelmények kiszolgáltatása során szolgálatot tevőkről való anyagi gondoskodás. Ez a hívek feladata. Mértékét a püspök szabja meg. Ugyanakkor a szegények pénztelensége nem lehet akadálya a szolgálatnak. A beavató szentségek - keresztség, bérmálás, oltáriszentség (elsőáldozás) - kiszolgáltatására nem lehet stóladíjat kiszabni.

 

STÓLADÍJSZABÁS - Érvényes: 2010. január 1-től

 

 

 

Összeg

 

Plébános

 

Fungens

 

Kántor

Sekrestyés Harangozó

Templom (plébánia)

I. Szentmisék

 

 

 

 

 

 

Csendes mise

1.000.-

 

1.000.-

 

 

 

Orgonás mise

2.000.-

 

1.100.-

600.-

300.-

 

II. Esküvők

 

 

 

 

 

 

Csendes

9.000.-

 

5.000.-

 

2.000.-

2.000.-

Orgonás

20.000.-

2.000.-

6.000.-

4.000.-

2.000.-

6.000.-

III. Temetések

 

 

 

 

 

 

Kántor nélkül

9.000.-

 

5.000.-

 

2.000.-

2.000.-

Kántorral

15.000.-

2.000.-

6.000.-

4.000.-

2.000.-

1.000.-

Egyszeri harangozás

1.000.-

 

 

 

500.-

500.-

Harangozás csak egyházi temetés esetén lehetséges. 

Szociálisan rászorulók esetén a díjak összege csökkenthető, illetve elengedhető.

Pannonhalma, 2009. december 16.

Asztrik főapát