Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

 Egyházközségi önkéntes hozzájárulás

 

Templomunk, a Boldogasszony Ház, a Plébánia időszakonkénti felújításához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges költségek fedezésére elengedhetetlenül szükséges a hívek anyagi támogatása.

Ezért kérjük híveinket az egyházközségi hozzájárulás fizetésére, melynek Asztrik főapát úr által meghatározott összege:

 

Állandó jövedelemmel rendelkező felnőtt esetén  4000 Ft/év

Minden más felnőtt (gyes. nyugdíjas, stb.) esetén 2000 Ft/év.

 

Stóladíj

 

A szentségek Isten ingyenes ajándékai. A stóladíj nem a szentségek ára, hanem a szentmisében, szentségek, szentelmények kiszolgáltatása során szolgálatot tevőkről való anyagi gondoskodás. Ez a hívek feladata, mértékét a püspök szabja meg. Ugyanakkor a szegények pénztelensége nem lehet akadálya a szolgálatnak. A beavató szentségek - keresztség, bérmálás, oltáriszentség (elsőáldozás) - kiszolgáltatására nem lehet stóladíjat kiszabni.

 

A 2023. május 1-től érvényes stóladíjszabás itt.

 

Harangozás csak egyházi temetés esetén lehetséges. 

Szociálisan rászorulók esetén a díjak összege csökkenthető, illetve elengedhető.