Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

Plébánia

A Szent Jakab zarándokút egyik állomásaként plébániánk szívesen fogad zarándokokat, akik a Boldogasszony Házban kényelmes, tisztálkodási lehetőséggel és konyhával felszerelt szállásra találhatnak.

 

Az előzetes helyfoglaláshoz keressék Szabó Gyöngyit az alábbi elérhetőségeken:

Mobiltelefon:    36/20/205-9211

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Címünk: Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia, 9090 Pannonhalma, Váralja 1.

A Plébániahivatal email (hivatalos): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószámunk: 19886174-1-08

Számlaszámunk:

CIB bank 10700031-73837257-51100005

 

Plébániánk a Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozik.

 

Ordinárius:

Hortobágyi Cirill OSB főapát úr

 

Vikárius:

        Halmos Ábel osb

 

Plébános: 

         Binzberger Ákos OSB

         mobil telefon: 30 411 36 77

         Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Lelkész:

         Somorjai Ádám

        Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

             

 

  A templom alapjai a XII. századból származnak. 1734-ben és 1880-ban átalakították, jelenlegi formáját az 1970-es években nyerte el. A templom falában található márványtáblán az első világháború 110 hősi halottjának neve olvasható. A templombástya előtt két kopjafa áll, mely az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állít emléket.

 

Kistemplomunk az előző századokban

  Mintegy fél év óta folynak Kistemplomunk nagyjavításnak beillő, de alakítást is célzó munkálatai. A legutóbbi változtatások helyén valódi, szakszerű, részben restauráló, a kisszerűségen túllépő külső-belső megoldások vannak születőben. A velük szemben való várakozásunk nem kevés: legyenek hosszú időn át maradandó értékűek. Mivel a majdani látvány értékét az előző századok alakításaihoz mérve ítélhetjük meg, nagy vonalaiban ismernünk kell a régi törekvéseket és megvalósulásukat. 

 

  A legelső alakítás maga a létesítés volt. Róla a torony gombjából előkerült 1880-beli emlékeztető alapján annyit lehet tudni, hogy a 14. sz. első felében történt. Valóban, az első adat 1338-ból való az itteni Mária-templomról. Alakját talán a 17. sz.-i román stílusúnak ábrázolt temploméból ítélve téglalap alapúnak tekinthetjük. A korai templom mellett a déli oldalon már kezdettől temető lehetett.

 

  A középkori templom minden jel szerint kőépítmény volt, így alakját, állagát megőrizhette jó kétszáz éven át. Kényszerű beavatkozásokat a török pusztítások tettek szükségessé, nyomukban időről-időre be kellett tömni-kötözni a gyújtogatás és rombolás ejtette sebeket. Ennél többre a lépten-nyomon földönfutóvá vált lakosság nem is gondolhatott. Csak késve, 1732-34-ben jöhetett szóba a még romos templom újjáépítése. A korabeli rajz szerint a vázán, stílusán nem módosítottak, a belseje viszont már barokkos lehetett. Valamivel később a Ny-i homlokzat fölött négy cölöpön nyugvó hagyma alakú fatorony bújt ki a padlástérből. A bejárati ajtó elé kis csapott fedelű belépőt is ragasztottak, a falakhoz pedig mindkét oldalon négy-négy támpillér járult. Belül támgerendák biztosították a karzat gerendapilléreit is, ide telepítették a hatváltozatú orgonát. Oltár kezdetben egy volt, később adományból került egy másik is (Mária, ill. Nepomuki Szt. János tiszteletére.)

 

  Kisebb javításokkal idővel változik a templomkülső: sekrestye létesül a mostani torony helyén, a még meglévő régi torony pedig előbb erősítést kap, majd újjáépül, miként bévül a karzat is; és új padoknak örülhetnek a hívek (1845, 1861, 1864, 1869).

 

  Az 1875-78 közötti átépítéskor kijjebb viszik a szentélyt, hogy helyén kereszthajó épüljön; a déli kereszthajó és a szentély szögletében saját alapon magasodik az új, téglafalú, sisaktetős torony, a sekrestyét pedig áthelyezik az É-i oldalra. A falak mellől eltávolítják a támpilléreket: ezzel végképp eltűnik a középkori istenháza. Bent lebontják a kórust, és orgona helyett harmónium kerül a jobb kereszthajóba. 

 

  1916-ban megújul a fedélzet, palatetős lesz a templom. 1959-ben és azt követően a Vatikáni Zsinat szellemében gyökeres szakítás következik a hagyományokkal: új lesz a bejárati ajtó, középületekről ismerős ablakok foglalják el a csúcsívesek helyét, hittantermet alakítanak ki a sekrestye toldásában; belül pedig új, faszerkezetű kórust ácsolnak. Program szerint cserélődnek a berendezések: oltárok, szószék, padok, képek; léces borítást kap a mennyezet, villanyorgona váltja fel a harmóniumot. A közelmúltbeli utolsó változtatás a padozat és a villanyorgona cseréje volt. 

 

Dr. Ábrahám Imre, 2014

(A szerző Pannonhalma város díszpolgára.)

 

Esperes, egyházmegyei Karitász igazgató:

Lőrincz Pál OSB 

Elérhetőség:  30/947-5395 

                    Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Plébános:

Binzberger Ákos OSB

Elérhetőség: 30/411-36 77

                   Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Lelkipásztorok:

 

Pintér Ambrus OSB

 

Hegedűs Odó OSB 

 

Somorjai Ádám OSB

 

Baumgartner Bernát OSB

 

Diakonus:

Szalai Zsolt

Elérhetőség: 20/912-8555

                    Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Akolitusok és feladatkörük:

 

Hunyady István

 

Simon Gábor

 

Karitász  szakmai asszisztens:     

        Szabó Gyöngyi 

        Elérhetőség:  36/20/205-9211

                            Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Az Egyházközségi Képviselőtestület tagjai: 

 

  • Binzberger Ákos OSB, plébános
  • Elnök: Hunyady István
  • Horváth Józsefné (Marika)
  • Kondor Natália
  • Simon Gábor
  • Simonné Zagorácz Zita
  • Simon László
  • Szabó Gyöngyi
  • Szalai Zsolt
  • Dr. Szűcs Mária
  • Tóth Miklós
  • Zsebedics Zsolt


   Tiszteletbeli tagok:

  • Horváth Ferenc
  • Horváth Ferencné pénztáros
  • Koczka Józsefné (Ági)
  • Siska Gábor

 

 

 

 Egyházközségi önkéntes hozzájárulás

 

Templomunk, a Boldogasszony Ház, a Plébánia időszakonkénti felújításához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges költségek fedezésére elengedhetetlenül szükséges a hívek anyagi támogatása.

Ezért kérjük híveinket az egyházközségi hozzájárulás fizetésére, melynek Asztrik főapát úr által meghatározott összege:

 

Állandó jövedelemmel rendelkező felnőtt esetén  4000 Ft/év

Minden más felnőtt (gyes. nyugdíjas, stb.) esetén 2000 Ft/év.

 

Stóladíj

 

A szentségek Isten ingyenes ajándékai. A stóladíj nem a szentségek ára, hanem a szentmisében, szentségek, szentelmények kiszolgáltatása során szolgálatot tevőkről való anyagi gondoskodás. Ez a hívek feladata, mértékét a püspök szabja meg. Ugyanakkor a szegények pénztelensége nem lehet akadálya a szolgálatnak. A beavató szentségek - keresztség, bérmálás, oltáriszentség (elsőáldozás) - kiszolgáltatására nem lehet stóladíjat kiszabni.

 

A 2023. május 1-től érvényes stóladíjszabás itt.

 

Harangozás csak egyházi temetés esetén lehetséges. 

Szociálisan rászorulók esetén a díjak összege csökkenthető, illetve elengedhető.

 

 

A Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia Pannonhalmán, a Piactér mellett, a bástyafal feletti területen található. A templom mögött helyezkedik el a Plébániahivatal és közösségi összejöveteleink szokásos helyszíne, a Boldogasszony Ház.

 

Megközelítés gépkocsival:

Pannonhalma Győr-Moson-Sopron megyében, az M1-es autópálya 118 km-es leágazásától délre, a 82-es főút mellett, az autópályától kb. 10 km-re található.

A város templomába gépkocsival érkezők számára a bástyafal alatt vagy a piactér közelében célszerű parkolni és gyalog felsétálni a templomhoz.

 

Akadálymentesítés:

Nehezen mozgó vagy tolókocsis híveink számára fent, a templom mellett általában szokott lenni egy-két gépkocsinak hely, de a szabad közlekedés érdekében kérjük ezeket csak indokolt esetben használni. A templom mellé a piactér felőli hosszú emelkedőn lehet felhajtani. A templomba való bejutás baloldalon, a sekrestyén keresztül akadálymentesített (tolókocsival is járható).