Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

Az obláció, mint felajánlás:

a világban maradó hívők, Istennek szóló különleges elköteleződését jelenti.

 

Kik a bencés oblátusok? 

Akik Szent Benedek lelki útmutatása alapján akarják formálni életüket.

Az oblátusok/obláták egy monostorhoz tartoznak, annak lelki javaiban részesednek, de családban és a plébánia közösségében élnek.

Ígéretet tesznek az evangélium vezetésével életük jobbítására.

Naponként zsolozsmáznak otthon vagy közösségben, havonként közösen elmélkednek dékániákban, és lelkigyakorlaton vesznek részt.

 

A lelkiség lényegét az oblátusok ígéretének szövege jól mutatja:

„Ígérem, hogy Szent Benedek atyánk Regulájának szellemében, az evangélium vezetésével járom az üdvösség útját, és Krisztusnak semmit elébe nem teszek.”

 

Ehhez kérik a kegyelmet, a zsoltárverset imádkozva:

„Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram.”