Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

Fájdalmas rózsafüzér

 

1. aki értelmünket megvilágosítsa 
2. aki emlékezetünket erősítse 
3. aki akaratunkat tökéletesítse 

1. aki érettünk vérrel verejtékezett 
2. akit érettünk megostoroztak 
3. akit érettünk tövissel megkoronáztak 
4. aki érettünk a /nehéz/ keresztet hordozta 
5. akit érettünk keresztre feszítettek

 

Dicsőséges rózsafüzér

 

1. aki gondolatainkat igazítsa /igazgassa/ 
2. aki szavainkat vezérelje 
3. aki cselekedeteinket kormányozza 

1. aki halottaiból /holtából/ feltámadott 
2. aki a mennybe fölment 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte 
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett 
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

 

Örvendetes rózsafüzér

 

1. aki hitünket növelje 
2. aki reményünket erősítse 
3. aki szeretetünket tökéletesítse 

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál 
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

 

Világosság rózsafüzére

 

1. aki megtisztítson minket 
2. aki lelkünk békéjét megőrizze 
3. aki a Szentségekben megerősítsen 

1. aki a Jordánban megkeresztelkedett 
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét 
3. aki meghirdette Isten országát 
4. aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét 
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta magát