Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

 

Évközi 26. vasárnap

A Szentírás vasárnapja

 

Ma délután Veszprémvarsányban A Missziós Kereszt

16:00 Fájdalmas olvasó - az egyházközségek közös imádsága

17:30 Ünnepi szentmise (vezeti Fábri Kornél atya, a NEK főtitkára)

 

Október 1-ig (kedd) bérmálkozásra (8. osztályos tanulóknak és a - még szentségben nem részesült- 14 évnél idősebbeknek), elsőáldozásra (3. osztályosok) pedig november 3-ig lehet jelentkezni.

A sekrestyében lehet a kitöltött Jelentkezési lapot leadni.

Az első bérmálásra felkészítő alkalom jövő vasárnap, a 9:30-as diákmisét követően, 10:30-11:15-ig lesz a Boldogasszony Házban.

 

Október 4-én első péntekbeteglátogatás – kérésre.

 

Jövő szombaton, október 5-én, 15:00-kor KALÁSZ foglalkozás a Boldogasszony Házban.

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó Plakát itt.

 

Október 6-án, vasárnap a 9:30-as diákmisén Hálaadás a Termésért. Kérjük a kedves testvéreket, hogy aki gyümölccsel, zöldséggel, lekvárral, befőttel hozzájárulna a hálaadáshoz, örömmel fogadjuk.

Az adományokat a Győri Szemináriumba szállítjuk a kispapoknak.

 

Októberben - a Szűzanya hónapja - szombatonként az esti szentmisék után, kb. 18.30-tól ünnepélyes Rózsafüzér imádságot tartunk. Az első október 5-én szombaton lesz.

 

Október 11-én, pénteken az esti 18:00 órás szentmise után kivételes alkalomból Keresztutat járunk. A 15. stáció – a Feltámadás – templomfalra visszahelyezésekor előkerült üzenet kérésének beteljesítésére.

Farkas Virgil atya, néhai plébános hagyta emlékül az utókornak ezt a szándékát:

Ha pedig majd egyszer ez írás nyilvánosságra kerül, akkor kérem az akkori lelkipásztort olvassa fel e sorokat a templomban s végezzenek egy keresztutat emlékünkre:

a készítő mesterért, szeretteiért, a falu akkori papjáért és híveiért.

Így eggyé lesz múlt és jelen és bízunk, hogy az eljövendő Istenországban találkozunk.”