Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

Pannonhalma – Engen 25 éves testvérvárosi jubileumi találkozóról (2023. május 11-14.)

 

Johannes Moser, Engen város polgármestere, ünnepi köszöntőjében visszaemlékezett az 1998.05.02-i eseményre, amikor Asztrik főapát úr Apátságának védnöksége alatt megköttetett egy megállapodás, amely máig összeköti és erős közösséggé formálja Pannonhalmát és Engen városát.

Ez az önként vállalt szövetség, olyan közös alapértékeken nyugszik, mint a tisztelet, a demokrácia, a jogállamiság, a klímavédelem, a szabadság, az egység és a béke. Hozzájárul a népek közötti egyetértéshez és a szolidaritáshoz Európában.

 

Utalt arra, hogy ezzel a partnerkapcsolattal része lettünk a német-magyar barátsági szerződésnek, melyet még Helmut Kohl német szövetségi kancellár és Antall József miniszterelnök írtak alá 1992-ben, ünnepélyes keretek között Budapesten. 

 

A két testvérvárost a közös védőszent, Szent Márton is összeköti. Már a kezdetekkor, a településünkre testvérkapcsolatot létesítő szándékkal érkező engeni delegációnak megerősítő jel volt,  a kivilágított Főapátság markáns látványa, és további meglepetésként a Városháza bejárata felett megpillantott Szent Márton-dombormű.

 

Az eltelt 25 év számos, hivatalos és privát partnerkapcsolati aktivitása a közösségi élet valamennyi területét érintette, úgymint a rendszeres diákcsere programok, művészeti kiállítások, zenei rendezvények, sportprogramok, ifjúsági programok, kirándulások – mind lehetőséget adva egymás hasonlóságainak felfedezésére, ugyanakkor a különbözőségek tiszteletére is, amelyek még erősebb közösséggé formálnak bennünket. A szép találkozók gazdagítják szellemiségünket és sok örömet szereznek.

 

Vas Gábor pannonhalmi polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a testvérvárosi kapcsolatért való elkötelezettséget különösen nagyra becsüli, hiszen napjaink viharos időszakában, nagyon fontos az emberek egymáshoz való viszonyulásának jó irányba terelése: a megértés, a megbecsülés és az egymás iránti érzékenység tudatosítása.

A testvérvárosi kötelékek még szorosabbá tételének jele, hogy barátaink barátai, Trilport (Engen francia testvérvárosa) és Moneglia (Engen olasz testvérvárosa) delegációi is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, velünk ünnepeltek és örültek jubileumi rendezvényünknek.

 

A négy város még 2021.október 3-án, ünnepélyesen jóváhagyta és elfogadta az engeni „Európai Alapokmányt”, abban kiállásukat kifejezve a határaikon átnyúló barátságokról, megerősítve a nyitott, szabad és békés Európa eszményét, valamint megalapozva a felelősséget a klímavédelemért.

 

„Engennek szüksége van Pannonhalmára,

Pannonhalmának szüksége van Engenre”