Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plébánosunk, Marton József OSB atya 2020 január 1-én, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén tért haza a Mennyei Atyához.

 

Életútja

 

József atya 1939. március 27-én született Sopronban.

1957. augusztus 24-én vette magára a bencés ruhát. 1959. június 26-án tett egyszerű, majd 1962. június 26-án ünnepélyes fogadalmat, 1962. augusztus 15-én szentelték pappá.

Az ELTE Természettudományi Karán szerzett biológia-földrajz szakos tanári oklevelet. 1968–1971 között gimnáziumi tanár és diákotthoni nevelő Pannonhalmán, 1971-től gimnáziumi tanár és helyettes házgondnok Pannonhalmán, 1972-től kertgondnok is, majd 1974-től óraadó a győri bencés gimnáziumban.

1984-től politikai okból nem taníthat az iskolában, lelkipásztori munkát végezhet. 1984-től lelkész a pannonhalmi plébánián, majd 1994-től plébános Pannonhalmán, továbbá Nyalkán, Tápon, Tápszentmiklóson és Győrasszonyfán. 1995-től plébános Pannonhalmán, Nyalkán és Győrasszonyfán. 2000–2013 között plébános Pannonhalmán.

Gyengülő állapota miatt 2013 őszétől a Pannonhalmi Szent Adalbert Otthon lakója.

 

Gyászjelentése 

 

Asztrik atya búcsúztató imádsága

 

Vincze Imre (ph’71b) öregdiák, egykori tanítvány emlékbeszéde

 

Simon Gábor, az Egyházközségi Képviselőtestület elnöke a pannonhalmi hívek nevében így búcsúzott. Video itt.

 

A temetésen kiosztott emléklap.

 

József atya temetése képek

 

Emlékeink - képek

 

József atya legkedvesebb imája Szűz Máriához szólt:

 

Ó, Mária, Isten Anyja,
Énnekem is jó Anyám!
Szívemnek szent lángbuzgalma
Dicsér későn és korán.
Bánatomban, örömömben,
Jó, balsorsban csak azt zengem:
Üdvözlégy, Szűz Mária,
Üdvözlégy, Szűz Mária!

Hajnal keltén ha megkondul
Magas tornyon a harang,
Mintha szózat szállna égből,
Imára kelt fel e hang.
Megköszöntlek, szép szűz hajnal,
Ezt rebegem az angyallal:
Üdvözlégy, Szűz Mária,
Üdvözlégy, Szűz Mária!

Ha délre száll az arany nap,
Szól a harang újólag,
Érzelmeim Hozzád vonnak,
Ismét Téged áldalak.
Áhítattal, csöndes halkkal,
Ezt sóhajtom forró ajkkal:
Üdvözlégy, Szűz Mária,
Üdvözlégy, Szűz Mária!

Ha feljön az est csillaga,
Munkámat bevégezem,
Istenemnek hálát adva,
Feléd tárul két kezem.
Az estéli harangszóra,
Indul nyelvem e szép szóra:
Üdvözlégy, Szűz Mária,
Üdvözlégy, Szűz Mária!

Hű gyermeked leszek mindig,
Ígérem ezt, Szűzanyám.
Ó, el ne hagyj engem soha,
Oltalmazó Pátrónám!
Benned bízva, Téged áldva,
Csak e szó jön az ajkamra:
Üdvözlégy, Szűz Mária,
Üdvözlégy, Szűz Mária!