Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

A felújítási munkák során feltárult a középkori szentélyalapfal maradványa, továbbá sírok, gótikus kövek és II. Ulászló korabeli pénzérme került elő a padló alól.

 

A feltárt templom alaprajza 1834. évből: A rajz a szentmártoni plébánia Diáriumában található. Ekkor (1834) Barbély Asztrik volt az alperjel-plébános.