Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia
9090 Pannonhalma, Váralja 1.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

Az akolitus olyan felavatott személy, aki ismeri a liturgikus szabályokat, otthonosan mozog a szent térben, mintegy gazdája és őre a szent edényeknek, könyveknek, ruháknak.

 

Legfontosabb szolgálata a liturgiákon a pap és diakónus segítése, elsősorban a könyvek és edények előkészítése, átadása, tartása, visszarendezése, valamint az Eucharisztia tabernákulumból való előhozatala. A szentmisén feladatai elsősorban felajánláskor és az áldoztatás kapcsán vannak. Mint a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatója a pap vagy diakónus mellett szintén megáldoztathatja a híveket, majd segédkezik a purifikálásban. A szentmisén kívül megáldoztathatja a híveket akár a templomban, akár otthonaikban, vezethet közösségi imádságokat, igeliturgiát, illetve a felszentelt szolgálattevő akadályoztatása esetén elvégezheti a temetési szertartást.

 

Az akolitusok liturgikus öltözete az alba.